zeainvent
PDF Tlačiť E-mail

ZEAINVENT a.s. prešla v nedávnej minulosti zásadnými zmenami, zanikla semenárska výroba a obchod s osivami, došlo k zníženiu hodnoty majetku, znížil sa počet zamestnancov. Do hospodárskeho roku 2007/2008 vstupovala spoločnosť s cieľom zabezpečiť nový rozbeh šľachtiteľskej činnosti ako hlavnej činnosti spoločnosti.  Prvým konkrétnym výsledkom nového začiatku nášho šľachtenia kukurice bolo povolenie (registrácia) dvoch nových hybridov PYROXÉNIA a STRONCIA na jar 2008.

V štátnych odrodových pokusoch bolo zároveň zaradených 1. a 2. rokom celkovo 12 našich hybridov kukurice na zrno a siláž. Intenzívna šľachtiteľská práca prebiehala v zimnej šľachtiteľskej škôlke v Mexiku a pokračuje od jari 2008 na našej šľachtiteľskej báze Farský Mlyn a v Topoľníkoch. Ďalším zdrojom financovania šľachtenia sa stala výroba a predaj osív rodičovských komponentov do registrovaných hybridov kukurice vo vlastníctve iných spoločností. Od jarnej sezóny 2008 sme zároveň započali s vlastnou výrobou finálneho osiva kukurice a to konkrétne hybridu PYROXÉNIA a hybridu STRONCIA. Ako doplnkové činnosti k šľachteniu sme na jar 2008 začali aj s riešením výskumného projektu pre Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, s testovaním herbicídov a testovaním hybridov pre iné spoločnosti. Pristúpili sme k majetkovému a právnemu osamostatneniu a odčleneniu šľachtenia od akciovej spoločnosti a to formou založenia novej spoločnosti s ručením obmedzeným ZEAINVENT TRNAVA s.r.o. so sídlom ŠM Farský Mlyn 2/6913, 917 01  Trnava.

Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trnava dňa 20.5.2008. Samotnú hospodársku činnosť zahájila dňom 1.7.2008, keď do spoločnosti prešlo 17 bývalých zamestnancov materskej spoločnosti. Do majetku s.r.o. prešli z a.s. kúpnou zmluvou aktíva súvisiace s výskumno-šťachtiteľskou  a semenárskou činnosťou.  V súlade so svojim predmetom podnikania pokračuje novozaložená spoločnosť v činnosti novošľachtenia a udržovacieho šľachtenia  kukurice, v nadväznosti na činnosť svojej materskej spoločnosti a jej právnych predchodcov. Nadväzuje tak na viac ako 50 ročné tradície šľachtenia kukurice na Slovensku.

 

 
Copyright © 2019 zeainvent. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Joomla 1.5 templates